2.3.2023

Potekal bo tradicionalni Vižinov memorial, kateri bo potekal 14.10.2023. Prijave tekmovalcev se začnejo od 8.00 – 8.30. Lokacija dogodka je trap strelišču v Panovcu.

Tekmuje se v trap streljanju in MK streljanju. Orožje in strelivo si prinese vsak svoje.  Po končanem tekmovanju sledi druženje ob pijači in jedači.


5.6.2023

Sklican je redni OBČNI zbor LD Gorica, kateri bo v nedeljo 11.06.2023 ob 08:30 uri v gostišču ODDIH.


6.3.2023

Preizkus strelca in orožja se bo izvedel dne 22.4.2023 od 8.30h do 13h in v nedeljo 23.4.2023 od 8.30h do 12h na strelišču LD Gorica (Krančevo).


9.12.2022

Načrt ravnanja upravljalca lovišča.

Načrt ravnanja upravljavca lovišča


9.12.2022

Navodila o ravnanju z živalskimi odpadki v LD Gorica.

Navodila o ravnanju z živalskimi odpadki v LD Gorica


Vabilo k sodelovanju v raziskavi na temo ” Stališča javnosti do ubijanja volkov (Canis lupus)  v Sloveniji”.

Anketa o volku

Obveščeno soglasje_intervju


29.10.2022

Dodatna obvestila glede skupnih lovov – izvleček zapisnika 27. seje UO LD Gorica

OPOMNIK SKUPNI LOVI 2022


18.10.2022

Z dnem 01.11.2022 se vso vplenjenjeno visoko divjad vpisuje v knjigo javko pri hladilnici v Volčji dragi ne glede na kraj vplenitve.

Malo divjad in zveri se še vedno vpisuje v knjigo javko določeno za tisti kraj kjer je bila divjad vplenjena.


18.10.2022

Zborni mesti za skupinske love na visoko divjad sta določeni na lokacijo na lokacijo Ajševica pri gozdarski hiši in pri Kromberškem gradu na parkirišču.


30.09.2022

Z dnem 01.10.2022 je do realizacije plana, srnjak 2+ sproščen, ne glede na kritje.


Pogoji za odstrel srnjaka za leto 2022

Kriteriji kritja dvo in večletnega srnjaka