9.12.2022

Načrt ravnanja upravljalca lovišča.

Načrt ravnanja upravljavca lovišča


9.12.2022

Navodila o ravnanju z živalskimi odpadki v LD Gorica.

Navodila o ravnanju z živalskimi odpadki v LD Gorica


Vabilo k sodelovanju v raziskavi na temo ” Stališča javnosti do ubijanja volkov (Canis lupus)  v Sloveniji”.

Anketa o volku

Obveščeno soglasje_intervju


29.10.2022

Dodatna obvestila glede skupnih lovov – izvleček zapisnika 27. seje UO LD Gorica

OPOMNIK SKUPNI LOVI 2022


18.10.2022

Z dnem 01.11.2022 se vso vplenjenjeno visoko divjad vpisuje v knjigo javko pri hladilnici v Volčji dragi ne glede na kraj vplenitve.

Malo divjad in zveri se še vedno vpisuje v knjigo javko določeno za tisti kraj kjer je bila divjad vplenjena.


18.10.2022

Zborni mesti za skupinske love na visoko divjad sta določeni na lokacijo na lokacijo Ajševica pri gozdarski hiši in pri Kromberškem gradu na parkirišču.


30.09.2022

Z dnem 01.10.2022 je do realizacije plana, srnjak 2+ sproščen, ne glede na kritje.


Pogoji za odstrel srnjaka za leto 2022

Kriteriji kritja dvo in večletnega srnjaka