Po  pripovedovanjih starejših   lovskih tovarišev je bila  LD Tabor-Erzelj ustanovljena leta   1946, naša sosednja LD Školj-Brje  pa  leta 1947.

Obe lovski družini  sta bili leta 1956 pod takratno Jugoslavijo  oškodovani in  užaljeni z odvzemom večjega dela lovišča.

Z novim lovskih zakonom leta 2004, pod našo novo  državo   Slovenijo sta bili  obe družini  -LD Tabor-Erzelj in LD Školj-Brje  leta  2008 zaradi neposlušnosti nekaterih  naših državnih  uslužbencev pod prisilo in po nepotrebnem  združeni v sedanjo  LD Brje-Erzelj.

Z izbrisom obeh  LD leta  2008 ter prisilni  združitvi v sedanjo LD Brje-Erzelj  sta bili  obe lovski družini  v  obstoju lovstva  resno oškodovani in užaljeni.

Članstvo v  sedanji  LD  Brje-Erzelj  šteje skupno 75 članov, skupina LD Tabor-Erzelj  šteje  39 članov, skupina LD  Školj-Brje pa  36 članov.

Sedanja združena  LD Brje-Erzelj  zajema  3.800 ha  lovne površine.

Z našo  sedanjo LD Brje-Erzelj  mejijo  naslednje  LD:  na S strani  vzdolž ob reki Vipavi,  LD Vipava, LD Hubelj, LD Čaven , na J strani  od Podrage , Goč, po dolini  potoka Branice,    LD Vrhe , LD Štanjel , LD Tabor  Dornberk-Branik, na V strani pa LD Vojkovo-Podnanos.

V našem lovišču je  trenutno najbolj zastopana  lovna  parkljasta divjad  srnjad, divji prašič.  Zadnja leta se intenzivno širi  jelenjad, s katero  bodo nastajali  tudi veliki problemi glede škode na obdelanih kmetijskih površinah.  Tega problema se moramo resno zavedati lovci in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  V naše lovišče se zadnja leta  resno širi tudi medved in šakal .  Od male lovne divjadi  je opaziti še  poljskega zajca , raco mlakarico , fazana skoraj  ni več. Število lisic in jazbeca strmo narašča.

Največji problem sedanjega časa  je intenzivno zaraščanje  naših Primorskih lovišč od leta  1990 dalje. Kam to pelje se ne vpraša nihče? Kmetijsko ministrstvo ne  daje svojih rezultatov.

Najbolj pomembno je, da  kar smo od naših prednikov – ustanoviteljev  LD-jev  prevzeli,  ohranimo  vsaj v takem stanju, da bomo lahko predali  našim mladim rodovom, ki prihajajo v naše lovske vrste.

Bodimo ponosni in hvaležni na naše  gore, reke, gozdove  in  polja ter  naše bogato morje, da lahko  uživamo sadove naše zlate matere  narave.

Za člane