KOČA LD LIJAK 

Koča Lovske družine Lijak leži na Kopitniku, na južnem obronku Trnovskega gozda na nadmorski višini 930 metrov. Zemljišče za izgradnjo koče je bilo odkupljeno v drugi polovici sedemdesetih let. V letu 1979 je bilo opravljenih 478 delovnih ur pri urejanju poti do gradbišča in kopanje temeljev.  Za gradnjo koče je bilo opravljenih 8950 delovnih ur. Objekt je bil uradno odprt s prireditvijo 29.9.1986.

Skrbnik lovske koče LD Lijak: SANABOR STANISLAV 051682923