LD Čepovan je bila ustanovljena takoj po vojni.  Tako se je  8. feb. 1946   zbralo 12 ljubiteljev lova na prostem pri gostilni na Fobškem Kalu nad Grgarjem, prišli so iz Čepovana, Lokovca, Kala nad Kanalom, Banjšic in se  dogovorili,  da ustanovijo  lovsko društvo z imenom » Lovska družina Čepovan« .

LD Čepovan  je z leti rastla in danes šteje 47 članov, ki gospodarijo in upravljajo 6134 ha lovišča. Samo lovišče sega od Čepovana preko Lokovcev do Kala nad Kanalom.

Divjad s katero gospodari LD pa je zelo raznolika. V lovišču LD Čepovan danes srečamo srnjad, jelenjad, gamse, medveda, volka, muflone, divje prašiče, lisice, poljske zajce, jazbece, polhe, kune, podlasice, gozdne jerebe, kanje, kragulje, vrane, krokarje, sove,šoje, srake….

Sedež LD Čepovan je v lovskem domu v Čepovanu. Lovski dom je bil adaptiran z vloženim delom vseh lovcev  in odprt  leta 1981, ob tej priliki je bil razvit  tudi lovski prapor.

V lovišču LD Čepovan je bilo skozi njeno delovanje  postavljeno  in izgrajeno kar nekaj objektov in to od lovskega doma, strelišča, lovskih prež, krmnih  njiv, krmišč, stez, poti, ….

Za doseganje planov letnega načrta in drugih nalog, lovci vložijo ogromno prostovoljnega dela (cca 800 do 900 ur), da so vse zastavljene naloge opravljene.

LD sodeluje z vsemi tremi KS, na katerem leži lovišče. Ravno tako zgledno sodelujemo s kmetovalci pri ocenah in sprotnemu plačilu škod po divjadi. Trudimo se, da kmetovalcem sprotno saniramo škode na njivah in pašnikih, zato jim tudi nudimo razna zaščitna sredstva za preprečevanje škod na pridelkih.

Tudi z OŠ Čepovan in Podružnično šolo v Kal nad Kanalom lepo sodelujemo, saj praktično vsako leto naši člani z raznoraznimi predstavitvami in predavanji sodelujejo pri programih šol v programih, ki obravnavajo naravo in življenje v njej.

Za člane