Vipavska dolina je zaradi svoje lege in mediteranske klime že od pradavnine nudila azil premnogim vrstam divjadi. Mile zime so jim zagotavljale obstoj, sožitje s človekom pa dovolj hrane. V neizprosnem zakonu narave za preživetje je od nekdaj obstajala potreba in želja človeka po ulovu divjadi.

Lovska družina Vipava je bila ustanovljena 11. 11. 1949  na takratno pobudo Maksa Bratoža. Društvo je štelo 15 lovcev in sicer: Maks Bratož, Matija Krhne, Aleksander Roldo, Jože Gerzej, Jože Božič, Florjan Gril, Viktor Hrovatin, Jože in Štefan Jež, Ivan Žorž, Pavle Kobal, Jože Krečič, Andrej Pižent in Avgust Lavrenčič.

Leto Št. članov
1960 25
1970 38
1980 54
1990 61
2000 59
2010 45
2017 40

Z leti se je število članov spreminjalo, trenutno je včlanjenih 40 lovcev povprečna starost je 56,5 let in 27 letnim stažem. Iz tabele je razvidno, da je članstvo od leta 1960 do leta 1990 naraščalo, po letu 2000 pa je v upadanju. Mladi se ne vključujejo več kot so se v preteklosti, predvsem zaradi drugačnega načina življenja kot je bilo nekoč, zato je predvsem zaskrbljujoča starostna struktura članov.

V naših lovskih vrstah imamo 9 lovskih čuvajev, 7 lovskih mentorjev, 7 preglednikov divjačine, 7 lovovodij, 3 ocenjevalce lovskih trofej, več kinoloških in strelskih mentorjev ter ocenjevalcev škod po lovni divjadi.

Prepričani smo, da nenehno izobraževanje vseh naših članov društva daje trdne pogoje za kljubovanje vsem modrijanom, ki bi nas želeli prikazati drugačne kakršni smo.  Predvsem pa nas prav to vedenje o življenju v naravi, ki ga pridobimo z izobraževanjem in dolgoletno prakso, pa tudi patriotska navezanost na Vipavsko dolino, dvigata na nivo pravega slovenskega lovca.

Društvene dejavnosti se odvijajo v našem lovskem domu nad Budanjami. Začetek gradnje sega v leto 1978, ko je bilo odkupljeno zemljišče. Od takrat dalje smo člani z veliko željo po svojem objektu s prostovoljnim delom in v več fazah zgradili lovski dom.

LD Vipava upravlja s 3429  ha skupne površine, od tega je 3158 ha lovne površine, 271 ha pa nelovne površine. V lovni površini je zajetih 966 ha gozda, 2184 ha kmetijskih površin ter 8 ha vodnih površin, katerih glavni vodotok je reka Vipava. LD Vipava meji z LD Nanos, LD Col, LD Hubelj, LD Tabor – Erzelj in LD Vojkovo. Zaradi razgibanosti lovišča je pester tudi živalski svet, ki ga najdemo v njem. V našem lovišču  gospodarimo pretežno s srnjadjo, gamsom, divjim prašičem, jelenjadjo in malo divjadjo – predvsem fazani in poljskimi zajci. Populacija male divjadi je v zadnjem obdobju  približno enaka. Gamsa smo naselili na Nanoško planoto. Njegova populacija se je močno povečala in se širi tudi izven nanoškega bazena predvsem zaradi ukrepov, sprejetih v letu 1988,  ki so se pokazali  kot pravilni za gospodarjenje z divjadjo predvsem pa za ohranjanje avtohtonih vrst.

LD ima 6 zaprtih prež, ki se tudi zalagajo z določeno količino hrane, 5 odprte preže in 4 krmišča za fazane.

Lovci LD opravimo na leto okrog 800 ur prostovoljnega dela. V spomladanskem času zalagamo s soljo 58 solnic, kosimo travnike zaradi vzdrževanja gozdnega roba in preprečevanja zaraščenosti lovišča.  V poletnem času, ko je obdobje suše, vzdržujemo 9 vodnih kalov. Popravljamo lovske preže in druge lovske naprave, ocenjujemo škode po lovni divjadi.

Zaradi vse večje zaraščenosti lovišča in intenzivnega kmetijstva v Vipavski dolini je pritisk divjega prašiča, srnjadi in v zadnjem času tudi jelenjadi na kmetijske površine vse večji, temu primerna je tudi rast škod po lovni divjadi.

Leto Divji prašič Srnjad
2007 —— —–
2008 50 € 210 €
2009 ——- —–
2010 ——- 260 €
2011 60 € 880 €
2012 295 € 330 €
2013 280 € 170 €
2014 370 € 330 €
2015 ——- 260 €
2016 ——- 1.000 €
SKUPAJ 1.055 € 3.440 €

Z leti so se spreminjale razmere, pogoji in miselnost, predvsem zaradi napredovanja znanosti, uvedbe lovske etike, upravljanja z lovišči ter gojitve divjadi. Človek je počasi spoznal, da ni gospodar narave, temveč le člen v  njeni zapleteni verigi. Organiziral se je v društva in postajal predvsem varuh in gojitelj divjadi.

LD Vipava je članica LZ Slovenije, članica Območne zveze ZLD Nova Gorica, Zahodno visoko kraškega lovskega upravljavskega območja in kinološkega društva Gorica. LD Vipava bo še   naprej sledila ciljem lovske organizacije, katere pot je bila začrtana že daljnega leta 1907.

Za člane