O ZLD Gorica

ZLD GORICA je bila ustanovljena 1947 leta in od takrat neprekinjeno deluje in tudi opravlja svoje poslanstvo, to je, prepoznavanje, evidentiranje in poenotenje problemov, idej in predlogov ter povezava med lovskimi družinami in krovno organizacijo Lovsko zvezo Slovenije. Na tej relaciji zastopanje in uveljavljanje interesov lovstva iz našega območja.

Smo naravovarstvena organizacija, ki se neprestano bori za ohranitev narave, divjadi v njej in gojimo tenkočuten odnos do okolja in širše družbene skupnosti v kateri živimo. Divjad v naravnem okolju je za vsakega našega člana svetinja in nam nalaga skrb in veliko dela, da poskušamo tako naravo ohraniti tudi našim zanamcem, enako, kot smo jo mi podedovali od naših dedov.

Veliko dela je potrebno opraviti na organizacijskem področju, saj smo pooblaščena članica LZS in opravljamo te naloge. Izobraževanje našega članstvo je stalnica in tudi zahtevna naloga. Letno organiziramo več tečajev, ki obsegajo od dela s pripravniki in opravljanje lovskih izpitov, do cele vrste drugih tečajev, kjer izobražujemo naše članstvo, da smo kos strokovnemu, kot tudi administrativnemu poslovanju naše organizacije. V sklopu teh aktivnosti se trudimo stalno vzdrževati lovsko kulturo kot našo dobrino, ki jo moramo prenašati na mlajše rodove. Naša nalogo so tudi lovski psi, ki so nepogrešljivi del lovstva. V ta namen izobražujemo vodnike, organiziramo in vodimo tečaje šolanja lovskih psov, ter izvajamo kinološke prireditve, ker lovske pse preizkušamo ali so usposobljeni za delo v lovišču. Samo tudi ena izmed članic Kinološke zveze Slovenije.

Vse, kar delamo in za kar skrbimo se ne da napisati v par stavkih. Pomembno je, da je naše članstvo aktivno, in da se skupno borimo za dobro naše organizacije. Žal nismo imuni na intrige, ki nam jih posamezniki uspejo občasno podtakniti. Verjetno tega ne bomo mogli nikoli izkoreniniti. Pomembno je, da je večina našega članstva poštenih, dobronamernih, da spoštujejo prizadevanja za ohranitev našega lovstva. V taki zvezi bomo močnejši in učinkovitejši. Naj se ob tej priliki vsakdo spomni, kaj je napisal v prošnjo za sprejem v članstvo naše organizacije. Če bi se tako obnašali kot smo tam napisali, bi lahko bilo naše delo še veliko bolj učinkovito.