LD Vojkovo je bila ustanovljena leta 1947. Ob ustanovitvi je štela 10 članov. Zelena bratovščina se je hitro krepila, leta 1955 je bilo registriranih 19 članov. Leta 1975 je število lovcev naraslo že na 48, danes se je ustalilo pri 50. LD Vojkovo Podnanos leži v občinah Vipava in Divača, obsega katastrske občine Podraga, Podnanos, Lozice. Meji z naslednjimi lovskimi družinami: Nanos, Hrenovice, Senožeče, Vrhe, Erzelj ter Vipava.
Lovišče je sestavljeno iz treh glavnih delov: južnih pobočji Nanosa, dna doline in vipavskih gričev.
Lovnih površin je 2380ha, ne lovnih pa 420ha, skupaj 2800ha.
Sneg se v večini primerov obdrži le nekaj dni, na splošno so zime mile in ne vplivajo na stalež divjadi.
Lovišče je sorazmerno bogato z vodnimi viri, glavna sta Močilnik in Pasji Rep, s številnimi manjšimi pritoki. Vodne in obvodne divjadi skoraj ni.
V lovišču je prisotna vsa divjad visokega lova. Odstrel srnjadi je okrog 60 živali, odstrel divjih prašičev 25 živali, odstrel jelenjadi 20 živali, odstrel gamsa 20 živali. Nasprotno je z malo divjadjo, ki jo skoraj da ni, odstrel poljskega zajca je zgolj simboličen 2-4 živali. V lovišču je prisoten tudi medved.
V stenah Nanosa redno gnezdijo: planinski orel, sokol selec in velika uharica.

Za člane