UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

KOMISIJE

Predsednik:

Silvo Batagelj

Podpredsednik:  

Marjan Lasič  (LD Fajti hrib)

Člani:

Jejčič Martin (LD Brje Erzelj)

Likar Valter (LD Vojkovo)

Pišot Hinko (LD Čaven)

Širca Aleš (LD Grgar)

Winkler Boštjan (LD Čepovan)

Zadravec Igor (LD Gorica)

Žižmond Danjel (LD Lijak)

Predsednik:

Štrukelj Miran (LD Lijak)

Podpredsednik:

Lavrenčič Gregi (LD Gorica)

Člani:

Brankovič Branko (LD Čaven)

Kerčmar Dejan (LD Fajti hrib)

Žakelj Jože (LD Čepovan)

Predsednik:

Fornazarič Rajmund (LD Fajti hrib)

Podpredsednik:

Cej Sandi (LD Grgar)

Člani:

Gorup Marjan (LD Brje Erzelj)

Povšič Ignacij (LD Čepovan)

Vižintin Darijo (LD Vipava)

Za izobraževanje in izpite:

Predsednik: Marko Bratina

Za kinologijo:                          

Predsednik: Nemec Dean

Za strelstvo:

Predsednik: Krstič Veljko

Za gojitev in gospodarjenje z divjadjo:

Predsednik: Igor Zadravec