UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

KOMISIJE

Predsednik:

Silvo Batagelj

Podpredsednik:  

Marjan Lasič  (LD Fajti hrib)

Člani:

Jejčič Martin (LD Brje Erzelj)

Furlan Rok (LD Vojkovo)

Lemut Luka (LD Vipava)

Širca Aleš (LD Grgar)

Šuligoj Teodor (LD Čepovan)

Zadravec Igor (LD Gorica)

Žižmond Danijel (LD Lijak)

Predsednik:

Štrukelj Miran (LD Lijak)

Namestnik:

Lavrenčič Gregi (LD Gorica)

Člani:

Brankovič Branko (LD Čaven)

Kerševan Rajko (LD Fajti hrib)

Čubej Dušan (LD Grgar)

Predsednik:

Kobal Vojko (LD Gorica)

Namestnik:

Fornazarič Rajmund (LD Fajti hrib)

Člani:

Cej Sandi (LD Grgar)

Humar Danilo (LD Čepovan)

Pišot Hinko (LD Čaven)

Andlovic Blaž (LD Vojkovo)

Za izobraževanje in izpite:

Predsednik: Marko Bratina

Za kinologijo:                          

Predsednik: Nemec Dean

Za strelstvo:

Predsednik: Krstič Veljko

Za gojitev in gospodarjenje z divjadjo:

Predsednik: Igor Zadravec