UPRAVNI ODBOR:

Predsednik:

Silvo Batagelj

Podpredsednik:  

Marjan Lasič  (LD Fajti hrib)

Člani:

Jejčič Martin (LD Brje Erzelj)

Likar Valter (LD Vojkovo)

Pišot Hinko (LD Čaven)

Širca Aleš (LD Grgar)

Winkler Boštjan (LD Čepovan)

Zadravec Igor (LD Gorica)

Žižmond Danjel (LD Lijak)

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik:

Štrukelj Miran (LD Lijak)

Podpredsednik:

Lavrenčič Gregi (LD Gorica)

Člani:

Brankovič Branko (LD Čaven)

Kerčmar Dejan (LD Fajti hrib)

Žakelj Jože (LD Čepovan)

  

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:

Predsednik:

Fornazarič Rajmund (LD Fajti hrib)

Podpredsednik:

Cej Sandi (LD Grgar)

Člani:

Gorup Marjan (LD Brje Erzelj)

Povšič Ignacij (LD Čepovan)

Vižintin Darijo (LD Vipava)

 

 KOMISIJE:

Za izobraževanje in izpite:

Marko Bratina

Za kinologijo:                          

Nemec Dean

Za strelstvo:

Marjan Lašič

Za gojitev in gospodarjenje z divjadjo:

Igor Zadravec