Skladno s programom dela UO ZLD za leto 2022, ki ga je potrdil tudi občni zbor zveze, smo pričeli z urejanjem okolice našega doma. Tako so bili zamenjani robniki, urejeni pločniki ter dovoz. Odstranjena je bila tudi poškodovana in dotrajana asfaltna površina na parkirišču. Sledi še urejanje zelenice in označitev parkirnih mest ter postavitev opozorilnih tabel.