S slavnostno prireditvijo, ki je potekala v lovski koči LD Čepovan v Čepovanu je bilo zaključeno letošnje izobraževanje lovskih pripravnikov, in tako smo ta dan dobili 13 novih mladih lovcev. Tečaj je sicer obiskovalo 20 slušateljev, a ostali niso izpolnjevali pogojev za pristop k zaključnemu izpitu. Večinski vzrok so vladni ukrepi, ki so zamaknili občne zbore, saj nekatere LD, še vedno imajo v svojih temeljih aktih zapisano, da nove člane sprejema občni zbor, in tako od sprejema do zaključka, še ni minilo leto dni pripravniške dobe. Ti pripravniki bodo k zaključnemu izpitu pristopili v jesenskem roku. LD pa svetujemo, da posodobijo svoje temelje akte.