Izobraževalni tim pri ZLD Gorica je takoj po novem letu zavihal rokave in včeraj je vodstvo ZLD skupaj s predsednikom komisije za  izobraževanje  pri ZLD izvedel posvet z lovskimi pripravniki, ki so jih LD prijavile na izobraževanje za lovski izpit.

Na posvetu so bili lovski pripravniki seznanjen s potekom izobraževanja.  Vodstvo ZLD in predsednik komisije, pa so odgovarjali tudi na postavljena vprašanja, ki jih s strani pripravnikov ni bilo malo.

Pripravnikom želimo uspešno izobraževanje in zaključni izpit, da bodo svoje pridobljeno znanje uspešno implementirali v lovstvo.