Ena temeljih oblik delovanja lovstva je tudi izobraževanje. Tokrat so se lovci predvsem vodstveni kader LD, ki se srečuje na tem področju izobraževali v načrtovanju, kajti letni načrti odvzema divjadi so sestavni del lovstva. Izobraževanje je vodil dolgoletni pooblaščenec ZGS Iztok Koren, ki se je s tem tudi od lovcev poslovil, kajti dogaja v pokoj. Na izobraževanju pa se je lovcem predstavil tudi nov pooblaščenec ZGS.