Zapisnik rednega občnega zbora 2021 – Zapisnik OZ 2021