Zapisnik XVII. zbora upravljavcev lovišč – Zapisnik

Obvestilo o začetku izvajanja nujnih ukrepov APK – Obvestilo o začetku nujnih ukrepov APK

Obvestilo o objavi načrta ravnanja in osnove za izplačilo finančne spodbude – Obvestilo

Razdelilnik lisice, divji prašiči 2021 – Razdelilnik lisice, divji prašič

Pogodba o jemanju vzorcev za preiskave pri lisicah in divjih prašičih – Pogodba in razdelilnik

Dvoletni načrt za V. primorsko lovsko upravljavsko območje za leti 2021 in 2022 – Načrt za 2021 in 2022