Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih – Zakon (ZNUAPK)

Letna osnova odvzema divjih prašičev – Letna osnova

APK načrt ravnanja – APK načrt LD Fajti hrib Renče

Navodila APK za lov – Navodila lovcem za lov

Obvestilo o začetku izvajanja nujnih ukrepov APK – Obvestilo o začetku nujnih ukrepov APK