Razpisane spomladanske kinološke prireditve je odnesel novi korona virus in vladni ukrepi, ki so se nanašali na preprečevanje širjenja COVID-a 19. A ko nas je COVOD 19 počasi začel zapuščati in ko je vlada pričela z rahljanjem ukrepov in s tem prižgala zeleno luč takim prireditvam je ZLD Gorica po predhodnem soglasju KZS v soboto 30. maja 2020 izvedla PZP ptičarjev in telesno ocenjevanje za ptičarje.